Rosa, 20, Netherlands


#1

Hey there! Apparently I made an acound here some time ago, but I’ve never introduced myself yet or used the account. I’m looking to use memory techniques for my degree. I study classics and at times you have to store a lot of info in your head so I thought why not try memory techniques. :slight_smile:


(Josh Cohen) #2

Welcome! :slight_smile:


(Fabian Salamanca) #3

Welcome Rosa!


(Deepanshu) #4

hi rosa


#5

Bent je aan oude Grieks leren? Ik gebruik de geheugenspalais daarvoor en vind het effectief. Heel veel geluk met je studie!


#6

@fhardison ja, ik leer oud-Grieks en Latijn :slight_smile: Wat voor technieken gebruik jij hiervoor? Dank je wel!


#7

Ik gebruik een sistem geheugenspalaisen, een palais per letter van het alfabet. Ik vind het beter om woordjes uit het hoofd te leren in groepen gebaseerd op hun wortels. Dus έχω, απέχω, en επεχω staan bij elkaar in dezelfde palais.

ik heb ook een sisteem van beelden gebouwd voor de voorzetsels dat als voorvoegsels gebruikt worden zoals εν, επι, απο. Ieder van deze gebruikelijk voovoegsels heeft zijn eigen beeld. Dus voor απο gebruik ik een apel in de beeld en voor περι gebruik ik een periscope (engels is mijn moedertaal). Bij voorbeeld, περιβλεπω is een “blimp” (zoals de Hindenberg) die om zich heen kijkt met een “periscope”.

ik hoop dat mijn verklaring duidelijk is.

Beste,

Fletcher


#8

Zeer zeker, dank je wel. :slight_smile: